Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 56  2021/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Burhan SAYILIR

NO Makale Adı
1612966142 CUMHURİYETİN İLK DÖNEMİNDE FATSA VE KÖYLERİNDE İMAM GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR KISA BİR DEĞERLENDİRME (1920-1931)

Yüzyıllardır içe dönük bir hayat süren köylerde iki unsur oldukça etkili olmuştur. Bunlardan birincisi köy ağası, ikincisi ise köy imamı idi. Bu iki unsurun etkisi yüzyıllarca süren bir idarenin sonucu doğmuştur. Tarih boyunca köylü dini bağlı kaldığı dinin gereklerini imamlardan öğrenmişlerdir. Dini bağlar köyde yaşayanları birbirine yaklaştırırdı. 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla bütün yurtta istiklal mücadelesi başlatılmış, her meslekten insan bu mücadelenin içinde yer almıştır. Din adamları da bu mücadelenin içinde yer almışlardır. İmamların görevlendirilmesi işlemleri Milli Mücadele sırasında mevcut uygulama devam ettirilmiş cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında çıkarılan köy kanunda köy imamlarıyla ilgili de bir düzenleme yapılmıştır. Kanunun dokuzuncu bölümü köy imamlarıyla ilgiliydi. Fatsa ve bağlı köylerine 1920 yılından itibaren atanan imamlar da 1924 yılında çıkarılan kanunun gerektirdiği vasıflara sahip kişilerden tayin edilmiştir. Köylerde boş bulunan camilere imamların seçimi halkın isteği veya imam adayının talebi, köy ihtiyar heyetinin görüşü ve değerlendirmesi, müftülüğün tavsiyesi ve kaymakamın oluru ile yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fatsa, imam, köy kanunu, Ordu, ihtiyar heyeti