Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 67  2021/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Eren Evin KILIÇKAYA

NO Makale Adı
1611007293 KADIN GRAFİK TASARIMCILAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Linda Nochlin yazdığı bir makalesinde “Neden büyük kadın sanatçı olmadı?” diye tartışmış ve cevabı şu şekilde açıklamıştır: “Büyük kadın sanatçı yok çünkü kadınlar büyüklükten yoksun”. Bu düşünceye göre, kadının tasarım toplumunda, özellikle yazarın uzmanlık alanı olan grafik tasarım dünyasındaki rolü de aynı şekilde sorgulanabilir. Linda Nochlin'in sorduğu sorunun benzeri olan “Neden büyük kadın grafik tasarımcılar yoktur?” Kadın tasarımcılar yok mudur, isimleri neden duyulmamıştır ya da duyurulmamıştır?” sorular araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Ünlü Alman tasarım okulu Bauhaus’un literatüre geçmiş erkek tasarımcılarından Jan Tchichold, Laszlo Moholy-Nagy ve Herbert Bayer’in adı sıkça duyulmuşken, aynı okulda öğrenim görmüş grafik tasarımcı Söre Popitz’in adı fazla duyulmamıştır. Bunun gibi grafik tasarım tarihinde kendine yer bulmuş harika kadın grafik tasarımcılarının isimleri ya bilinmemektedir ya da çok fazla öne çıkarılmamıştır. Bu makale, grafik tasarım alanındaki kadın tasarımcıların durumlarının incelenmesi amacını taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın grafik tasarımcılar, cinsiyet rolleri, Feminizm