Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 55  2020/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Merve ARIYÜREK, M.Tahir İYİOĞLU

NO Makale Adı
1611007256 ELMAS VE ELMASIN MÜCEVHER TAKI İMALATINDA KULLANIMI

İnsanlığın bilinen tarihi ile birlikte süs taşları, insanların çekim noktasında olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde insanoğlu süs taşlarındaki parıltılı cazibeyi çoğunlukla kendini güzel göstermek için kullanırken, güç ve iktidar simgesi, rezerv aracı, sanayi ekipmanı gibi çok çeşitli amaçlar ile kullanılmıştır. Üstünde en çok çalışılan, işlenen ve aranan taşlardan olan elmas, saf karbondan oluşan ve doğada bulunduğunda değersiz cam parçası sanılabilecek bir yapıya sahiptir. Buna rağmen işlendiği zaman göz alıcı bir yapıya sahip olan, doğada bulunan en sert maddelerden biri olan elmas insanoğlunun vazgeçilmezi olmaya devam etmektedir. Bu araştırma kapsamında elmasın; takıda kullanımının değerlendirilmesi, takı tasarımında kullanımı, takı tasarlanırken kesim şekilleri ve kullanım sebeplerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaca bağlı olarak elmasın gemolojik özellikleri, tarih içerindeki yeri, kullanım yerleri, rezerv olarak değerlendirilmesi, kuyumculukta takı üretimde kullanımı üzerinde durulmuştur. Araştırma literatür taramasına ve saha çalışmasına dayalı betimsel yöntemdedir. Araştırma kapsamında ulaşılan basılı, dijital kaynaklar ile saha çalışmasından elde edilen veriler güvenilir ve yeterli varsayılmıştır. Araştırma disiplinler arası olması ve bu konuda çalışacak olan için düzenli bir çalışma olması açısından özgündür. Çalışma kapsamında elde edilen veriler gerekli başlıklar içinde düzenli bir biçimde sunularak konu bu kapsamda tartışılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elmas, takı tasarımı, mücevher, gemoloji