Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 58  2021/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kübra TATLISU

NO Makale Adı
1610375725 27 MAYIS 1960 DARBESİ’NE GİDEN SÜREÇTE TÜMGENERAL: CEMAL MADANOĞLU

On senelik Demokrat Parti hükümetini sona erdiren ve uzun zaman boyunca askerin, mevcut siyasetin gündeminde olmasına sebep olan 27 Mayıs 1960 Darbesi’ne Cemal Madanoğlu liderlik etmiştir. Demokrat Parti’nin özellikle 1957 seçimlerinden sonraki uygulamaları ve kendisine muhalif olan kesimi sindirmeye çalışması, orduyu siyasetin içine çekmeye yetmiştir. Demokrat Parti hükümetinin düşürülmesinden sonra bir Milli Birlik Komitesi kurulmuş, komiteye başkan seçilen Cemal Madanoğlu’nun inisiyatifi ile hukuk profesörlerinden oluşan bir Anayasa Komisyonu kurulmuştur. Komitede ilk iş olarak sivilleşme çabaları başlamıştır. Cemal Madanoğlu bu süreçte iktidarı sivillere en erken vakitte devretmek için uğraşmıştır. Sivilleşme çabaları bir süre sonuç vermemiş ve fikir ayrılıkları giderek Madanoğlu’nun önünü alamayacağı bir boyuta ulaşmıştır. Artık komite içinde cuntalaşmalar başlamıştır. Taraflar bir mücadeleye girmiş, bunun sonucunda ise komiteden 14 isim Madanoğlu’nun girişimleriyle tasfiye edilmiştir. Yurt dışında pasif görevlere gönderilen bu isimlerin bir süre ülkeye girmeleri de yasaklanmıştır. Bu süreçte tekrar sivilleşme konusuna odaklanan komiteyi bu sefer de başka bir cunta olan Silahlı Kuvvetler Birliği uğraştırmıştır. Fakat Madanoğlu bu birliği tasfiye etmekte gecikmiş, gelişmeler istediği yönde olmadığı için de komiteden istifa etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cemal Madanoğlu, Milli Birlik Komitesi, Silahlı Kuvvetler Birliği, ihtilal