Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 55  2020/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Duygu KAHRAMAN

NO Makale Adı
1610362128 SERAMİK SANATINDA YEMEK KAVRAMI

Yemek sadece karın doyurmak, fizyolojik olarak ihtiyaçların giderilmesi değil aynı zamanda toplumların kültürel yapıları hakkında bilgi veren bir olgudur. Coğrafyanın, iklim şartlarının da yemeklerin şekillenmesinde, değişmesinde payı vardır. Sadece coğrafi bölgeler arasındaki göçler değil, aynı zamanda yemek kültürünü etkileyen durumların başında eğitim, sosyo-ekonomik şartlar ve ailesel faktörler de gelmektedir. Hayatta kalmanın başlıca unsuru yemek yeme sadece yaşamın idame edilmesi için değil aynı zamanda duygusal olarak da bir çok amaca hizmet etmektedir. Yemeğin, tat alma esnasında bulunduğumuz atmosfer ile birleşerek bir anıya dönüşmesi, tadlarla birlikte hatırlama, çevremizde bulunan kişiler, geçmişle kurduğumuz bağlar ve gelecekte o tadı bir daha asla tadamama endişesi, yemek kavramının seramik sanatında da biçimsel ve anlamsal olarak yer edinmesine olanak sağlamıştır. Yemek ve sanat ilişkisi günümüzde farklı disiplinlerde çalışan bir çok sanatçı tarafından kullanılagelmiştir. Bu kavram seramik sanatçıları tarafından da tercih edilen konulardan biri olmuştur. Bu makalede konunun genişliği bakımından, yemek kavramı sadece seramik sanatı özelinde seramik eserler üzerinden incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Yemek, besin, sanat, seramik, kültür