Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 55  2020/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yaşar Emin AKÇA, Levent MERCİN

NO Makale Adı
1610362048 WEB SAYFALARINDA GÖRSELLİĞİ ETKİLEYEN TASARIM UNSURLARININ İNCELENMESİ VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Web sitelerinde bilginin, hizmetin veya ticari bir ürünün etkili bir biçimde kullanıcılara sunulması, web sitelerinin kurulum amacına ulaşmasında önemli bir etkendir. Web sitelerini birbirinden ayıran temel unsurlardan biri kullanıcıların web sitesine girdiklerinde karşılaştıkları ilk şey, web sitesinin görsel tasarımıdır, yani web arayüz tasarımıdır. Gelişen internet teknolojisinin sunmuş olduğu olanaklar ile etkili bir web arayüz tasarımı; kullanıcının görsel algısını ve sitenin kullanılabilirliğini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda klişeleşmiş şablon sayfa tasarımlarından farklı olarak görsel ve işlevsel açıdan bir web sitesinin arayüz tasarımının oluşturulması; kurumsal kimliğe artı değer katabileceği gibi, web sitesinde sunulan içeriğin sunduğu mesajın, bilginin, duyurunun vb. anlaşılmasını olumlu etkileyecektir. Bu çerçevede web sitelerinin kullanım amaçları farklı olsa da, görsel tasarımlarının yani web arayüz tasarımlarının etkili olması, kullanıcı açısından önemli bir yere sahiptir. Yukarıdaki gerekçeden hareketle, bu araştırmada, web sitelerinin görsel tasarımını (web arayüz) oluşturan unsurların irdelenmesi, elde edilen bulgular doğrultusunda örnek bir web arayüz tasarımı hazırlanması amaçlanmıştır. Web arayüz tasarımında görselliğe etki eden unsurların amacına uygun sunulması ve bu doğrultuda hazırlanan arayüz tasarım örneğinin hem masaüstü hem de mobil cihazlara uyumlu bir şekilde yapılandırılması, bu araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Bu araştırma, genel tarama modellerinden ilgili literatürün taranması, elde edilen verilere göre örnek bir web arayüz tasarımının hazırlanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 21. yüzyılda internet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, web sitelerinin görsel tasarımlarını olumlu yönde etkilediği; tipografi, yüksek çözünürlüklü imajlar, animasyonlar, kompozisyon ve mobil uyumluluk gibi unsurların bir web sitesinin görselliğini önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca görsel tasarım ilkeleriyle bütünleştirildiğinde web sayfasının estetik değerini ve kullanılabilir bir yapıda olmasını sağlayabildiği, bunun da estetik değerden yoksun, şablon tasarımlar yerine web sitelerinin içeriğinin doğru biçimde aktarılabildiği, görselliğin etkin olduğu web arayüz tasarımlarının üretilebilmesine katkı sağladığı sonucuna da ulaşılmıştır. Bunun yanında mobil cihaz kullanımının ciddi oranda artması ile kullanıcılar tablet bilgisayar veya cep telefonlarından web sitelerine erişim sağladığı için bir web sitesinin görsel tasarımının mobil cihazlar da dikkate alınarak hazırlanması gerektiği belirlenmiştir. Dolayısı ile bu araştırmada elde edilen bu sonuçlar, yeni tasarlanan Güzel Sanatlar Fakültesi web sitesinin tasarımında bir öneri olarak uygulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Web tasarım, web arayüz tasarımı, web sayfası, web sitesi