Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 57  2021/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülşah ÖZDİL, Mehmet TUĞLUK

NO Makale Adı
1609635455 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DİJİTAL MEDYA PROGRAMININ İNCELENMESİ

Dünyamız gün geçtikçe daha dijital, etkileşimli ve çevrimiçi bir hal almakta ve dijital medya, günlük yaşamlarımızda daha yaygın bir hale gelmektedir. Bunun bir sonucu olarak ülkeler konuyla ilgili yeni eğitim stratejileri geliştirmektedirler. Bu araştırmada Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde iki yıllık bir model proje sonucu geliştirilen ve uygulanmakta olan “Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Medya” programının incelenmesi amaçlanmaktadır. Programın incelenmesi için doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle raporlaştırılmıştır. İçerik analizi yapılan program, araştırmacılar tarafından Almancadan Türkçeye çevrilmiştir. İncelenen program genel olarak dört ana bölümden oluşmaktadır ve her bölümün ardından çalışma materyalleri ve örnek uygulamalar yer almaktadır. Dijital medya eğitimi, olabildiğince mükemmel medya içerikleri oluşturmaktan ziyade, çocukların ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına hitap etmekle ilgilidir. Dijital medya eğitimi “çocuklara dijital medyayı nasıl kullanacaklarını öğretmek zorundayız” olarak anlaşılırsa, eğitimcimlerin konuyla ilgili çekinceleri tamamen anlaşılabilir. Çünkü bu, eğitimin medya kullanımına sorunlu bir şekilde indirgenmesi anlamına gelir ve durumla neyin ilgili olduğu, pedagojik olarak neyin anlamlı olduğu ve çocuğun neye ihtiyacı olduğu gibi temel pedagojik gerekliliklerle çelişir. Bu nedenle, “Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Medya” programı, bu yanlış anlamanın üstesinden gelmek için medya eğitiminin günlük yaşamda yansıtıcı bir şekilde yerleştirilmesi için eğitimcileri eğitmeye odaklanmaktadır. Gerçekleştirilen model projenin ve programın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında dijital medyanın yaşa uygun ve pedagojik olarak duyarlı kullanımı için yapısal ve içerikle ilgili koşulları geliştirmek ve test etmektir. Erken çocuklukta dijital medya eğitimi ile ilgili kapsamlı bilgilerden oluşan program, içerdiği materyaller ve örnek uygulamalar ile kurumlara, öğretmenlere ve tüm araştırmacılara yol gösterici niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital medya, erken çocukluk eğitimi, okul öncesi eğitim, eğitim programı