Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nuray Öz CEVİZ, Necla TEKTAŞ, Gültekin BASMACI, Mehmet TEKTAŞ

NO Makale Adı
1608834325 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME BAKIŞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Covid-19 pandemisi öncesinde belli branşlarda ve sertifikasyon programlarında kullanılan uzaktan öğretim modeli, pandemi koşullarıyla beraber yaygınlaşarak dünyada eğitimin çok büyük kısmının bu yöntem ile yapılmasına neden olmuştur. Ülkemizde 15 Mart 2020 tarihinde eğitimin uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasına ilişkin karar yaklaşık 25 milyon öğrenci ve 1,5 milyon eğitimcinin öğrenme ve öğretme metodolojisini tamamen değiştirmiştir. Bu çalışma kapsamında, özellikle büyük şehirlerde sokağa çıkma kısıtlamaları, şehre giriş çıkış yasakları, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlamaları ve toplumsal kaygıların getirdiği süreç eğitim açısından ele alınarak analiz edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik bakış açılarını incelemektir. Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri ülkemizde eğitim veren çeşitli üniversitelerden 997 öğrenci ile kolayda örnekleme yöntemine göre ve öğrencilerin online doldurdukları anket aracılığı ile toplanmıştır. Bu geniş katılım sayesinde uzaktan öğretim ile ilgili Covid-19 sürecini iyi bir şekilde açıklayacak sonuçlar elde edilmiştir. Genel olarak öğrenciler, uzaktan eğitim modeli yerine yüzyüze eğitimi tercih etmektedirler. Ek olarak, öğrenciler derslerini daha çok akıllı telefonlar yardımıyla izlediklerinden zorlandıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemi süreci, uzaktan eğitim, üniversite öğrencileri