Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 56  2021/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Can Burak NALBANTOĞLU

NO Makale Adı
1608578695 2020 KÜRESEL BECERİLER ENDEKSİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİ DEĞERLENDİRMESİ

21. yüzyıl becerileri ve yetkinlikleri günümüzde hem internetin yaygın kullanımı hem de sektörlerdeki değişimlere istinaden artık daha farklı ve daha önemli duruma gelmiştir. Çalışma Coursera tarafından ikincisi hazırlanan Küresel Beceri Endeksi 2020 raporunun derlemesi şeklinde hazırlanmıştır. Raporun ilk kısmı küresel ve bölgesel sonuçlara ayrılmıştır. İkinci kısımda ise endüstri bazlı değerlendirme yapılmıştır ve hangi endüstride hangi becerilerin ön plana çıktığı değerlendirilmiştir. Üçüncü kısımda ise günümüzde ön plana çıkan iş alanlarının neler olduğu ve sektörde bu alanlarda çalışmak isteyenlerin ne gibi eğitimlere ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir. Yapılan bu araştırma ile amaçlanan 21. yüzyıl beceri ve yetkinlikleri konusunda hem Türkiye’nin durumu hakkında bilgi vermek hem de bu becerilerin neler olduğu ve hangi alanda hangi beceri ve yetkinliğe ihtiyaç duyulduğunu göstermektir. Günümüz trend becerileri konusunda küresel değerlendirmenin yapıldığı raporda Türkiye iş dünyası alanında %37’lik dilimle gelişmekte olan ülkeler kategorisindedir. Türkiye iş dünyası alanı içerisinde Avrupa içerisinde 38. sırada yer alırken, teknoloji alanında Avrupa içerisinde 54. sırada yer almaktadır. Veri bilimi alanında Türkiye Avrupa içerisinde 55. sırada yer almaktadır. Sektörel bazda yapılan değerlendirmeye detaylı bir şekilde bakıldığında on farklı sektörün genelinde istenen ve beklenen 21. yüzyıl becerileri; Proje Yönetimi, Python, SQL, Excel, Dijital Pazarlama, Yapay Zeka, Bulut Bilişim, Algoritma, Derin Öğrenme ve Verinin Hikayeleştirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Beceri, Yetkinlik, 21. yüzyıl