Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 55  2020/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Alperen Kürşad ZENGİN

NO Makale Adı
1608208987 21. YÜZYILDA RUSYA FEDERASYONU’NUN GÜVENLİK BELGELERİ: NEO REALİST TEORİ ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ

Rusya Federasyonu’nun 21.yüzyılda yayınladığı Ulusal Güvenlik Konseptleri, Askeri Doktrinler’in analiz edilmesi amacıyla yapılan bu çalışma şu temel sorunsal üzerine yoğunlaşmıştır: “Uluslararası ilişkiler teorilerinden hangisi, Rusya Federasyonu’nun güvenlik belgelerini açıklayabilir(?)”. Sorunsal dâhilinde çalışma: “Rusya Federasyonu’nun güvenlik belgelerinin neo-realist teori tarafından şekillenmektedir” hipotezi üzerinden sınanmıştır. Çalışmada, ulaşılan bulgular çerçevesinde Rusya Federasyonu’nun; uluslararası sistemi anarşik-istikrarsız gördüğü, ulusal güvenliğine yönelik temel tehditlerin uluslararası sistemin yapısından kaynaklandığı, güvenlik politikalarının ise “nükleer caydırıcılık ve askeri kapasite” ve “ittifaklar yolu ile dengeleme” stratejileri çerçevesinde oluşturulduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, güvenlik, ulusal güvenlik konsepti, askeri doktrin, Neo Realizm