Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa BAŞARAN

NO Makale Adı
1607113762 SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLER İLKOKULDA SINIFTA NEREDE VE KİMLERLE OTURUYOR?

Bu araştırma ilkokulda Suriyeli sığınmacı öğrencilerin sınıfta nereye ve kiminle oturduklarının tespiti amacıyla yapılmıştır. Araştırmada survey yöntemi kullanılmıştır. Veriler yapılandırılmış gözlem formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini, İstanbul ili Esenler, Zeytinburnu ve Güngören ilçelerinde bulunan devlet ilkokulları oluşturmaktadır. Bu evrenden rastgele küme örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen altı ilkokul ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre Suriyeli sığınmacı öğrencilerin 49.4’ü en arkada bulunan sıralara; %52.3’ü duvar yanındaki sıralara oturmaktadır. Bu sonuçlara göre Suriyeli sığınmacı öğrenciler sınıfın her tarafına değil genellikle daha az istenen bölgelerde yoğun şekilde oturtulmaktadır. Araştırmada Suriyeli sığınmacı öğrencilerin % 24.4’ünün bir Türk öğrenciyle aynı sırada oturduğu görülmüştür. Türk öğrencilerle beraber oturma oranı sınıfın arkasındaki ve duvar kenarındaki sıralarda artmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre Suriyeli sığınmacı öğrenciler sınıfta ya başka bir Suriyeli sığınmacı öğrenci ile ya da genellikle istenmeyen davranışlar sergileyen veya akademik olarak daha az başarılı öğrencilerle birlikte oturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Sığınmacı öğrenciler, sınıf oturma düzeni, sığınmacı öğrencilerin sınıfta oturma düzeni