Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gültekin AKENGİN, Ozan KÜÇÜKUSTA

NO Makale Adı
1605974015 ÇİZGİ ROMAN VE ANİMASYON ARASI MELEZ BİR TÜR : HAREKETLİ ÇİZGİ ROMAN KAVRAMI

Hikaye anlatıcılığının büyülü bir yöntemi olan çizgi roman ve animasyon sanatları, ortaya çıktıkları geçen yüzyılın sonlarından günümüze kadar olan süreçte gösterdikleri gelişim ve değişimlerle hala kitleleri aynı heyecanla etkilemeye devam etmektedirler. Ayrıca bu iki sanat dalı arasında yapılan uyarlama alış verişleri, bu iki sanat dalının birbirlerine oldukça yakınlaşmalarını sağlamıştır. Her iki sanat dalı da hikayelerini bir akış içinde görselleştirerek izleyiciyle buluşturmakta, ancak yapıları gereği bu akış çizgi romanda “okunurken” animasyonda “izlenmekte”dir. Dolayısıyla çizgi romanda akış hızının kontrolü izleyicideyken, animasyonda filmin kendisindedir. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarına gelindiğinde, bu akış hızını her iki disiplin için uygun hale getiren yeni bir form ortaya çıkmıştır. Hareketli çizgi roman denilen bu yeni form artık ne çizgi roman ne de animasyondur. Ancak sağladığı olanaklar ve üretim avantajları yüzünden özellikle 1980’li yıllardan başlayarak günümüze kadar oldukça popüler bir biçimde kullanılan bir tür haline gelmiştir. Klasik bir animasyon filmine göre daha kolay üretilebilir olmaları, konunun daha önce bir çizgi roman olarak kabul görüp beğenilmiş olması, anlatım olarak çizgi romana benzerken aslında bir animasyon filminin akışına sahip olmaları gibi özellikleri sayesinde başta çizgi roman okuyucuları ve animasyon izleyicileri olmak üzere, meraklı olan her izleyiciye hitap eder duruma gelmişlerdir. Bu araştırmada hareketli çizgi romana uyarlanan basılı çizgi romanlar taranarak, hareketli formları karşılaştırmalı bir biçimde incelenmiş ve sektördeki kullanım alanlarına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çizgi roman, animasyon, hareketli çizgi roman