Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 56  2021/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Birsen ÇEKEN, Ozan KÜÇÜKUSTA

NO Makale Adı
1605973947 PAZARLAMA İLETİŞİMİ KAPSAMINDA İNFOGRAFİK VE GRAFİK KAYIT KAVRAMININ REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE KULLANIMI

Günümüz reklam ve pazarlama dünyasında üretilen ve tüketilen milyonlarca ürün ve hizmet bulunmaktadır. Ancak yaşadığımız yüzyılın karmaşası ve hızı içerisinde oldukça yoğun bir biçimde gerçekleşen bu tüketim olgusu, ürünün tüketiciye ulaştırılması aşamasında bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. İşitsel ve görsel olarak çok yoğun bir biçimde veri bombardımanı altında kalan tüketicinin doğru ürüne nasıl ulaşması gerektiği sorusu üretici ve reklamcıların günümüzdeki en büyük sorunu olmaktadır. Bu karmaşıklığın giderilebilmesi ve doğru mesajın doğru tüketiciye gidebilmesi için bulunan çözüm “Pazarlama İletişimi” kavramıdır. Bu yaklaşımdan yola çıkan reklamcılar, pazarlama ve tanıtımda etkili biçimde kullanılan çeşitli araç ve anlatımlar keşfetmişlerdir. Bu araçlardan biri de karmaşık bilgileri anlaşılır, verimli ve etkin bir şekilde sadeleştirebilen bir yöntem olan infografiklerin kullanımı ve daha sonra infografik tekniklerinden evrimleşerek gelişen grafik kayıt yöntemi olmaktadır. Bu sayede rafine bir bilgi, grafik unsurlarla düzenlenerek görsel bir disiplinle alıcıya aktarılmakta, bu durum da görselleştirilen bilginin akılda kalıcılığını ve anlaşılabilirliğini arttırmaktadır. Bu çalışmada bilginin grafik sanatıyla görselleştirilerek izleyiciye kapsamlı ancak rafine bir biçimde sunulmasına imkan veren önemli araçlar olan infografik ve grafik kayıt kavramları, türleri ve sektördeki kullanımları araştırılarak, pazarlama iletişimi içerisindeki önemi tanımlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama iletişimi, infografik, grafik kayıt, reklamcılık