Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 57  2021/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gültekin AKENGİN, Burhan ŞOHOĞLU

NO Makale Adı
1605619089 GRAFİK TASARIMCI VE YAZAR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA NESNE KİTAP

Kitap, yüzyıllar boyunca insan ile iç içe olmuş, bilgiyi ve düşünceyi aktarmış bir nesnedir. Tarihin her döneminde çağın getirdiği olanaklar ile şekillenmiş, formu ve yapısı değişmiştir. Dönemin ideolojik yapısı, sanat anlayışı ve kültürü de kitabın evrimleşmesinde katkı sağlamıştır. Ancak kitap, her daim yazarın düşüncesini aktaran nesne olmayı sürdürmüştür. Gelişen teknolojik gelişmeler ile üretim artmış ve yeni meslek dallarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda oluşan grafik tasarımcı, kitabın formunu, biçimini şekillendiren kişi haline gelmiştir. 20 ve 21. yüzyılın sunduğu sanat akımları ve ideolojik düşünce altyapısı grafik tasarımcıları da etkisi altına almıştır. Bu kapsamda tasarımcının rolünü de değiştirmiştir. Artık tasarımcı, sadece müşterisinin talep ettiği düşünceyi aktaran değil kendi dünya görüşünü de oluşturulan ürün ile sunan kişi konumuna erişmiştir.

Araştırma kapsamında, kitabın yüzyıllar boyunca olan gelişimi değerlendirilmiştir. Kitabı inşa eden yazar ve grafik tasarımcının, kitap tasarımı üzerine etkileri konu edilmiştir. Son bölümde yazar olarak tasarımcı konusu örneklerle irdelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Kitap, nesne kitap, yazar olarak tasarımcı