Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hülya KAYNAR, Emine TONUS

NO Makale Adı
1604258379 DİVRİĞİ İLÇESİ BAZI EL DOKUMA ÖRNEKLERİNİN TEKNİK VE DESEN ANALİZİ

Divriği İlçesi yöresel el dokumalarının genel karakterinin belirlenmesi, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanması amacıyla yapılan çalışmada; Avşarcık Köyü, Ayanoğlu Konağı ve ilçe merkezinde bulunan toplam 24 (yirmidört) adet dokuma incelenmiştir. Kullanım amacına göre yaygı, yastık, yolluk, heybe, sedir ve seccade olmak üzere 6 (altı) farklı ürün değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca halıların kullanılan motif, renk ve dokuma çeşidi belirlenerek, istatistiki veriler oluşturulmuştur. Dokumaların tamamında yün hammadde kullanılmıştır. Halılarda Türk (Gördes=Kapalı) düğüm tekniği, düz dokumalarda ise ilikli kilim ve cicim teknikleri uygulanmıştır. Motif olarak, bitkisel, sembolik, nesneli, yazılı ve figürlü olmak üzere 5 (beş) kategoride toplam 45 (kırkbeş) farklı motif kullanılmıştır. Dokumalarda, kırmızı, siyah, beyaz, sarı, yeşil, gri, kahverengi, turuncu, mavi, pembe, devetüyü ve bordo olmak üzere 12 (oniki) adet renk uygulaması yapılmıştır. Bu araştırmada Divriği İlçesi’nde bulunan bazı el dokumaları örnekleri yerinde incelenmiş, fotoğraflar çekilmiş ve yöre halkı ile yüz yüze görüşülerek veriler oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sivas, divriği, dokuma, desen, halı, kilim