Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 53  2020/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nazif GÜR

NO Makale Adı
1602942051 ERAN SHAKINE, JASON RHOADES, HALE TENGER VE RACHEL WHITEREAD’IN YAPITLARINDA GEÇMİŞİN ENVANTERİ: EV

Ev kelimesi sözcüğün ilk anlamı ile bir kişinin ya da bir ailenin içinde barındığı mesken olarak fiziksel bir mekândır. Felsefi açıdan bakıldığında ev, geçmişin anılarının nakşedildiği ve hafıza tortuları barındıran bir mekândır. Dolayısıyla ev kavramı; anıları, imgeleri, arzuları ve korkuları, geçmiş ve şimdiyi birleştiren envanter niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada; kişinin eviyle oluşturduğu olumlu ve olumsuz deneyimlerinin birikmesiyle belleği besleyerek, bir kimlik oluşturduğunu, bu beslenmenin oluşturduğu kodlamaların bellekte yer ettiğini ve belirli bir zamanda tekrar ortaya çıkarak yaratıcı bir yeti olan hayal gücü ile farklı pratiklere sahip sanatçıların bellek ve bellekte oluşan imgelerin çarpışması ile ev kavramı etrafında ne şekilde yorumladığı incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bellek, ev, mekân, Eran Shakine, Jason Rhoades, Hale Tenger, Rachel Whiteread