Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 53  2020/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ümran COŞKUN

NO Makale Adı
1602756714 KARAR VE KARAR VERME SÜRECİ

İnsanlar günlük hayat içerisinde birçok sorunla karşı karşıya gelmektedir. Karşılaşılan sorunların çözümünde kazı karar verme stratejilerinden yararlanmaktadır. Benzer şekilde örgütler de varlıklarını sürdürme noktasında bazı konularda etkin ve verimli karar vermek için bazı karar verme stratejilerinden faydalanmaktadır. Gerek bireysel gerekse de örgütsel açıdan verilen kararların etkili ve doğru kararlar olması için karar vericilerin karar verme süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Karar verme süreçleri karar vermenin önemli bir aşamasını meydana getirdiği için son yıllarda karar verme süreçleri üzerine yapılan araştırmaların arttığı görülmektedir. Yapılan bu araştırmada da karar verme süreçlerine ilişkin olarak literatürde yer alan bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karar, karar verme, karar verme süreçleri