Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülnaz KURT

NO Makale Adı
1602593719 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI İLE ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNUNLARININ “ÖĞRETMENLİK” MESLEK BİLGİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri “öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlar” (MEB, 2017) olarak tanımlanmakta ve Türk Eğitim Sisteminin başarısı için önem arz etmektedir. Üç yeterlilik alanlarından biri olan ve birinci sırada yer verilen “Mesleki Bilgi” kuşkusuz eğitim sürecinde kazandırılmaktadır. Meslek odaklı eğitim-öğretim programıyla ilerleyen Eğitim Fakülteleri alan eğitimi, öğretmenlik meslek ve genel kültür dersleri çerçevesinde standart yeterlilikte öğretmen yetiştirmektedirler. Ancak Eğitim Fakülteleri dışında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılarak öğretmen olanların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Filolog unvanıyla mezun olan, iş bulmakta zorlanan, Alman Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri de eğitim süreçlerinde veya mezun olduktan sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılarak öğretmenlik mesleğine yönelmektedirler. Dört aşamadan oluşan nitel çalışmada, doküman analizi tekniğiyle, Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Öğretmenliği mezunlarının öğretmen olmak için geçirdikleri süreçte edindikleri “Mesleki Bilgi” bölüm yeterlilikleri, ders programları, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri ve içerikleri (16.08.2020 tarihi itibarıyla dikkate alınarak) karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Web sayfaları üzerinden erişilen doküman içerikleri analiz edildikten sonra kendi içlerinde sınıflandırılıp karşılaştırılmıştır. Değerlendirme Akdeniz Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı ile Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Eğitimi program yeterlilikleri, ders programları ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda Pedagojik Formasyon Sertifika Programına katılarak öğretmen olan Alman Dili ve Edebiyatı mezunlarının Almanca Öğretmenliği mezunlarına oranla daha az bilgilerle iş hayatına başlamak zorunda kaldıkları görülmüştür. Bu açığın Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerinde sekiz dönemde seçmeli derslerle kapatılabileceği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: öğretmen yeterlilikleri, öğretmenlik meslek bilgisi, Alman Dili ve Edebiyatı ders programı, Almanca Öğretmenliği ders programı, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı