Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 53  2020/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Müzeyyen AYGÜN

NO Makale Adı
1600280156 GİYİM SÜSLEME SANATINDA LALE MOTİFİ

İnsanın doğumuyla başlayan süsleme ve süslenme isteği, zamanla insanoğlunun tabiattan gördüğünü kopya etme arzusu ile süsleme sanatının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Süsleme sanatı milletlerin, kültür, gelenek, duygu ve zevkini yansıtmaktadır. Giyim süsleme sanatını teknik, araç-gereç, renk, motif ve kompozisyon özellikleri açısından incelemek mümkündür. Süsleme sanatında motifler bitkisel, geometrik, sembolik, figürlü ve nesneli olarak gruplandırılmaktadır. Süslemelerde motifler deseni oluşturmaktadır. Bitkisel motiflerden olan lale motifi Osmanlı sanatında kullanılan ilk çiçek motifidir. Giyim süsleme sanatında süslemeler işleme tekniği ve dikiş tekniği gibi yöntemlerle yapılabilmektedir. En eski süsleme sanatlarından biri olan işleme sanatı insanların giysilerini süsleme gereksinimi ile ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada giyim süsleme sanatında önemli bir yeri olan lale motifinin anlamı, geçmişten günümüze lale motifinin giysilerde kullanımı incelenerek lale motifli bluz tasarımları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Giyim süsleme, motif, lale, suzeni