Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Sayı 8, Sayı 52  2020/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emine KOCA, Gülşah POLAT

NO Makale Adı
1600240703 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KADINLIK DERGİSİ MODA SAYFALARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı devleti birçok alanda Avrupa’yı takip etmeye başlamış, gelişen düşünce akımları ve basın faaliyetleriyle birlikte yaygınlaşan kadına yönelik dergiler her açıdan kadınının gelişimini desteklemiştir. II. Meşrutiyet döneminde yayınlanan kadın dergilerinden biri olan Kadınlık Dergisi özellikle modaya yönelik sayfalarıyla Batılı giyim tarzının benimsenmesinde ve modanın yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Kadınlık dergisindeki kadın modasına yönelik sayfalardaki görsellerin içerik analizi yöntemiyle nitel (tasarım) özelliklerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, derginin Türk kadınının giyinme kültüründeki değişimine etkilerine de yorumlar getirilmiştir. Derginin 1912 yılında yayınlanan sayılarında yer alan modaya yönelik görseller tematik kodlama tablolarında sunulmuş, kodlara göre giysi görsellerinin biçimsel çizimleri yapılmış ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda ortaya çıkan temalarda, derginin çoğunlukla Avrupalı kadın ve Avrupa modasına yönelik bilgi ve görsellere yer verdiği, ayrıca kadınları giysilerini dikmeye teşvik ederek kalıp ve dikim konusunu da işlediği görülmüştür. Bu çalışmanın Türk giyim tarihine kaynak oluşturacağı ve bu alandaki araştırmalara da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, II. Meşrutiyet, kadın, giyim, dergi, moda