Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Öznur YILDIRIM, Kemal ULUDAĞ

NO Makale Adı
1599163327 SÜRREAL-DADAİST: ‘KAYIP AKŞAM YEMEĞİ’

Birinci Dünya Savaşı’nın yıkıcılığına tepki olarak doğan Dadaizm ve 20. yüzyılda Fransa’da Dadaizm etkisiyle doğan gerçek üstü anlamına gelen Sürrealizm akımları edebiyattan sinemaya, resimden heykele, şiirden seramiğe sanatın birçok alanında etkili olmuştur. Zekâ ve yaratıcılıkla aynı anlamda kullanılan sürrealizm, seramik alanından sanatçıların da ilgisini çekmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam tasarımı bölümü mezunu olan ve çalışmalarına özel atölyesinde devam eden Yeşim Bayrak bu sanatçılardan sadece bir tanesidir. ‘Lost Dinner- Kayıp Akşam Yemeği’ eserinde; gündelik hayattan seçtiği, çatal, bıçak, kaşık, kâse, tuzluk gibi hazır nesneleri Dadaizm ve Sürrealizm ışığı altında kendine özgü mizah anlayışıyla birleştirerek, onlara fonksiyonel ve sembolik anlamlarının dışında yeni bir estetik anlam kazandıran sanatçının “Lost Dinner” isimli eseri düşünsel açıdan çözümlenerek seramik sanatında nesne dönüşümleri konusu farklı örneklerle irdelenmiştir. Eseri daha iyi okumak adına hem teknik-biçimsel hem de kavramsal anlamda benzer çalışmalara yer verilmiştir. Sanatçı, malzemeyi düşüncenin hizmetinde kullanarak, hem aktarmak istediklerini özgün biçim diliyle alıcılara ulaştırmakta hem de onları başka sorgulamalara götüren kapı aralamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dadaizm, Sürrealizm, seramik