Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 57  2021/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1598958922 KİTSCH ÜRÜNLERİNİN SANATSAL KAYGI TAŞIMAMASININ NEDENLERİ

Kitsch kavramı Avrupa’nın üretim mekanizmasında ve üretim sistematiğinin değişiminde büyümüş bir kavramdadır. Yeni kapitalist yapıda her nesnenin bir fiyatı olması gerektiği fikrini yaygınlaştırarak satışa ve paraya yönelik bir yaşam biçimi oluşturdu. Sanayi Devrimi’nin etkilerinin tüm alanlara nüfuz etmesi yeni dönüşümde gerekli ivmenin kazanmasında etkin oldu. Kitsch, sanatsal entelektüel bilgiden uzak toplumların sanata karşı oluşmuş görsel susuzluğunu gidermek amacıyla oluşturulmuş estetik bir amaç gütmeyen çalışmalardır. Kitsch ürünleri, her beğeniye göre biçim olarak farklılaşsa bile genelde bütünlük açısından hep aynıdır. Kurumsal bir sanat bilgisinin olmadığı kitsch ürünleri, konuları farklı olsa da aynı mantığa göre oluşturulmuştur. Hiçbir kitsch ürünü felsefi olarak bir içeriğe sahip değildir. Kitsch, bir anti-entelektüel yapıdır. Sanat olgusu, kitsch ürünlerinde yeterince algılanmaz. Kitsch ürünleri, satışı gerçekleştirmek için tüm aldatıcı renkleriyle geniş kitlenin karşısına çıkar. Geniş kitleleri biçimsel görsellikle etkilenmeyi başaran kitsch ürünleri, alışıldık biçimleri sürekli tekrarlayarak çalışmalarını oluşturur. Kitsch, sadece belirli bir topluma ait değildir. Çoğu toplumlarda vardır. Yaygınlaşan tüketim karmaşasından kendine pay çıkarmak isteyen kitsch, tarzını hiç değiştirmeden hatta formları daha da basit beğeni düzeyine indirerek tüketici için bir alışverişe girer. Kitsch ile sanat birbirine zıt iki inanç gibidir. Sanat derin bir felsefeden beslenirken kitsch ise daha basit ve yüzeysel bir anlayıştan beslenir. Bu yüzden kitsch ürünlerinin sanatsal bir kaygı taşımadığı açıklıkla görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Kitsch, sanat, pazar