Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 51  2020/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Damla Can KOÇ

NO Makale Adı
1597408460 BİR RÜYA DALGASI: PLASTİK SANATLARDA RÜYA KAYNAKLI RESİMLER

Sanat eserinin üretim kaynağı pek çok yere dayanabilir. Rüyaların da sanatçılar üzerinde ne derece önemli bir kaynak oluşturduğu, birçok esere ilham vermesiyle görülmektedir. Bu makalede farklı dönem ve üsluplara sahip sanatçılardan alınan rüya temalı eserler incelenmiştir. Araştırmada Giotto di Bondone, Nicolas Dipre, Georges de La Tour, Henry Fuseli, Francisco de Goya, Jean Jules Antoine Lecomte du Nouy, William Blake, Utagawa Toyokuni, Pierre-Cécile Puvis de Chavannes, Odilon Redon, Henri Rousseau, Salvador Dali, Henry Matisse, Frida Kahlo’nun rüya kavramı içerikli eserleri değerlendirilmiştir. Eserler değerlendirilirken rüya temalı eserlerin kaynakları araştırılmıştır. Eserlerin dini, psikolojik, edebi, kültürel etkilerden kaynaklı oldukları tespit edilmiştir. Sanatçılar, rüya olgusunu kendi dönem özellikleri ve özgün duyarlılıkları içinde, resmin plastiğiyle harmanlayarak ortaya koymuşlardır. Literatür taraması ve nitel araştırma yöntemleri ile ortaya çıkan veriler dahilinde rüya kavramı ve plastik dil yaratma açısından etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular, sanat dünyasına katkı sağlayacağı ve döneme ışık tutması sebebiyle önem arz etmektedir.


Anahtar Kelimeler: Rüyalar, plastik sanat, sanatın kaynağı