Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 50  2020/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bülend Aydın ERTEKİN

NO Makale Adı
1596902519 KÜRESELLEŞEN ÇÖLLEŞME VE KURAKLIK SORUNU: ULUSLARARASI SİSTEMDE EKİLEBİLİR TARIM ALANLARININ KIRILGANLIĞI

Bu çalışmada, çölleşme ve kuraklık sorununun küresel boyutta tarım alanlarına etkisi üzerinde durulmaktadır. Tüm dünyada ve özellikle bazı kıtalarda etkisini bölgeden bölgeye daha fazla gösteren çölleşme, insan geleceğini endişelendirecek faktörleri içinde barındırmaktadır. Tarım alanlarına doğrudan zarar vererek gıda kırılganlığı yaratma riski bu olumsuz faktörler arasında yer almaktadır. Çölleşmenin insan yaşam kalitesini azaltacağı ve diğer bitki ve canlı yaşam alanlarını tehdit riski, uluslararası sistemin üzerinde önemle durması gereken çok önemli bir konudur. Bu kapsamda, çalışmada, küresel çölleşmenin yaratacağı olumsuz etkiyle birlikte tarım alanlarının ve ekilebilir tarım alanlarının azalmasına ve tarım mahsul veriminin düşme risklerine dikkat çekilmektedir. Çalışmada, çölleşmenin yaratacağı diğer sorunlar arasında, iklime bağlı göç ve çatışmalar ve küresel açlık ile tahıl ve gıda eksikliğine bağlı sosyoekonomik istikrarsızlığa vurgu yapılmaktadır. Çalışmada, küresel çölleşme, kuraklık ve ekilebilir tarım alanlarına ilişkin literatür taraması yapılmış olup, literatürden seçilen kaynak bilgilere çalışmada yer verilmiştir. Ayrıca çalışma, haritalar, grafik ve tablolar ile çölleşmeye ilişkin araştırmalar ve analizler ile desteklenmiştir. Sayfa sınırlılığı nedeniyle, çölleşmeyi tetikleyen küresel ısınma gibi diğer faktörler ele alınmamış ve ekilebilir tarım alanları dışında çölleşmenin ana etken olarak doğrudan zarar verdiği çevre konuları çalışmanın inceleme alanı dışında tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çölleşme, kuraklık, ekilebilir tarım, gıda güvenliği, açlık, kırılganlık