Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 50  2020/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Engin UĞUR, Samed Ayhan ÖZSOY

NO Makale Adı
1596546256 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SEMBOLLEŞMİŞ GÖRSEL UNSURLARIN GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Korona virüs ailesinin bir türü olan Covid-19, 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşmüştür. Tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 pandemisi ülkelerin sağlık, eğitim, sanayi ve diğer birçok alanında olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu hastalığı (pandemi) tedavi edici henüz bir ilaç ya da aşının olmamasından dolayı işin uzmanları ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına yoğunlaşırken ülke yönetimleri de yayılmasını yavaşlatmak ve ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba göstermektedirler. Covid-19’la mücadelede her türlü platform ve alternatifin etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla verilen mücadelenin en önemli ayağını görsel medya çalışmaları oluşturmaktadır. Hastalıkla mücadelede hazırlanan iletişim çalışmaları ile kişilerde bilincin oluşması büyük önem taşımaktadır. Günümüzün yoğun enformasyon bolluğu ve kirliliği içinde toplumun büyük bir kesiminde gerekli ilgiyi görmesi kolay olmamaktadır. Başlangıçta toplumun bu çalışmalara (haber, makale, afiş vb.) gösterdiği duyarlılık, geçen zaman içinde ciddi derecede azalarak büyük oranda etkisini kaybetmeye başladığı gözlemlenmektedir. Görsel iletişim tasarımcısının işi diğer konularda olduğu gibi pandemi ile ilgili çalışmalarda da her geçen gün zorlaşmaktadır. İzleyicinin dikkatini çekebilmek için bilinen tasarım elemanları ve aynı ifade tarzının dışına çıkarak daha farklı yapılarda hazırlamak bir zorunluluktur. Makalede farklı görsel iletişim çalışmaları arasından rastgele seçilen örnekler üzerinden kullanılan ortak tasarım elemanları kategorik olarak sınıflandırılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Yapılan bu tanımlamalar ve sınıflandırma kişisel bakış açışı ile yapıldığı için her türlü eleştiri ve yoruma açıktır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, görsel unsurlar, görsel iletişim, tasarım