Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 49  2020/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kadir ADAMAZ

NO Makale Adı
1594720483 OSMANLI TAŞRASINDA KANUNDIŞI OLAYLARDA DEVLET GÖREVLİLERİNİN YERİ: SARUHAN SANCAĞI ÖRNEĞİ

Batı Anadolu’da Osmanlı Devleti’nin bir sancağı olan Saruhan, çeşitli özellikleri yanında bünyesinde meydana gelen gayrikanuni olaylara da sahne olmuştur. Bu olaylar Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerinde meydana gelen olaylarla benzerlikler gösterir. Çalışmada genel olarak Saruhan Sancağı’nda kanunsuz olayların ortaya çıkması ve engellenmesinde önemli bir role sahip devlet görevlileri, başka bir ifadeyle “Askeriler” ele alınmıştır. Devlet görevlilerinin ortaya çıkan olaylardaki yerleri, olumlu ve olumsuz yönleriyle arşiv belgelerindeki kayıtlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin dikkat ettiği bazı hususlara, ödüllendirme, tazminat gibi uygulamalara ve çeşitli emirlere arşiv belgelerindeki kayıtlardaki örneklerle yer verilmiştir. Osmanlı Devleti eşkıya ile mücadele ederken masum insanların zarar görmemesine azami derecede özen göstermiştir. Ayrıca ekonomik zorluklarına rağmen eşkıya ile mücadelede başarılı olabilmek için, tüm imkânlarını ortaya koyarken halktan da vergi toplayarak maddi destek sağlama yoluna gitmiştir. Çalışmada Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivinde yer alan başta Mühimme defterleri olmak üzere çeşitli tasniflerde kayıtlı bulunan belgelerden yararlanılmıştır.

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Saruhan, devlet görevlisi, suç, ceza