Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 49  2020/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Semih DELİL

NO Makale Adı
1592166864 ELEKTRONİK YAYINCILIKTA PLATFORMLAR: KULLANICI ALIŞKANLIKLARI VE DİJİTAL YAYINCILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Basılı yayınların dijital bir yayına dönüştürülmesi yaklaşımı uzun yıllar süregelen bir girişim biçimidir. İster legal olsun ister illegal, günümüzde kayda değer çoğu yayının dijitale aktarılmış halleri mevcuttur ve satılmaktadır. Gelişmekte olan pazar eğilimleriyle birlikte katı ve yeni perakendeci kısıtlamalar vardır. Bunun bir sonucu olarak, e-yayın satın alma alışkanlıklarında daha fazla değişiklik olacağını öngörmek de mümkündür. Ayrıca tüketicilerin e-okuma alışkanlıkları benzeri görülmemiş bir hızla değişmektedir. Yöntem olarak istatistiki bilgilerden yararlanılmış ve dünyadaki e-yayıncılık platformlarından örnekler verilerek tanımlayıcı bir çalışma yapılmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı e-yayıncılık platformlarının son durumu üzerinde durmak ve dijital yayınların bundan sonraki süreçte ne şekilde sürdürülebilir olabileceğini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: E-Yayıncılık, dijital yayıncılık, yayın platformları, sürdürülebilirlik