Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 51  2020/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ferit Yazıcı, Özcan ÖZKARAKOÇ

NO Makale Adı
1590394485 FİGÜRATİF ANLATIM BAĞLAMINDA KIRGIZ HEYKEL SANATINDA VİKTOR ŞESTOPAL

Kırgızistan, efsaneleri, mitolojisi, renkli folkloru, kökleri çok uzun geçmişe uzanan kültürü ve bu unsurların eşsiz bileşiminden ilham alan güzel sanatlarıyla, çağdaş ve dinamik bir yapıya sahiptir. Ülke genelinde ve toplumun neredeyse tamamında kültürel ve sanatsal etkinlikler ilgiyle izlenmekte, sanat gündelik yaşamın her anında kendini var etmektedir. Yüzyılın başında plastik sanatlar alanında resim ve grafik sanatlar heykele oranla daha yaygın kabul görmüşken, 1960’lardan itibaren heykel alanındaki uygulamalar yaygınlaşarak bu alanda da ciddi bir gelişim sürecine girilmiştir. Heykel alanındaki gelişimin göstergesi, adeta bir açık hava müzesi izlenimi veren kamusal alanlardır. Başkent Bişkek, sayısız heykel sanatçısına ev sahipliği yapmış, ülke genelindeki önemli sanatsal gelişmelerin merkezi olmuştur. Sovyet döneminin önemli sanat ve eğitim merkezi olan Moskova ve Leningrad gibi şehirlerde eğitim almış olan heykel sanatçılarının gerçekleştirdiği, dönemin ruhuna uygun ve figüre öykünen sayısız heykel ve anıt uygulamasıyla Bişkek, yakın ve uzak tarihin anılarını bünyesinde yaşatmaktadır. Kırgız heykel sanatının gelişimini ve değişimini yaşayan önemli sanatçılardan biri, bugün seksen dört yaşında olan Viktor Arnoldoviç Şestopal’dır. Kırgız tarihinin ve kültürünün reel verilerinden ilham alan Şestopal, gerçekleştirdiği sayısız anıt ve küçük ölçekli heykel ile Kırgızistan güzel sanatlar mirasını zenginleştirirken, aynı zamanda da eğitim verdiği devlet kurumlarında yetiştirdiği sayısız gençle, plastik sanatların gelişimine de katkıda bulunmuştur. Bu makalede, Kırgız heykel sanatının yaşayan önemli temsilcisi Viktor Arnoldoviç Şestopal’ın biyografisi incelenmiş, eserleri estetik ve plastik açıdan değerlendirilerek, Kırgız heykel sanatı açısından bir durum değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Heykel Sanatı, Anıt, Viktor Şestopal.