Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 47  2020/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çağrı GÜMÜŞ; Hümeyra ADAM

NO Makale Adı
1588444519 ÇiZGİ FİLMLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AÇIKHAVA TASARIMLARI

Çocukların kişiliklerinin geliştiği, rol ve model alma becerilerinin oldukça fazla görüldüğü okul öncesi dönemlerde izlenen çizgi filmler, çocuklarda şiddet ve saldırganlık gibi duyguların artmasına yol açmaktadır. Çocukların aile içerisinde vakit geçirerek ebeveynlerini rol model alması gereken dönemde çizgi filmlere yönlendirilmesi, izledikleri karakterleri taklit etmelerine neden olmaktadır. Son dönemlerde artan çizgi film kanalları ve yayınları çocukları oldukça fazla etkilemektedir. Çocukların bu tür çizgi filmlerden etkilenmesi, yayınlanan çizgi filmlerin geniş çaplı denetimlerden geçerek, çocukların olumsuz anlamda etkileneceği tutum ve davranışların en aza indirgenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu probleme dikkat çekme amacıyla betimsel tarama yöntemi kullanılarak görsel tasarımlar yapılmıştır. Tasarımlar beş seri açık hava çalışmasından oluşmaktadır. Bu tasarımlarla çocukların çizgi filmlerin etkisi altında kaldığı düşünülerek, ebeveynleri çizgi filmlerin taşıdığı tehlikeler konusunda bilgilendirmek hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: okul öncesi dönem, çizgi film, iletişim, çocuk