Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 48  2020/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Semih ODUNCU

NO Makale Adı
1588108375 KİTAP KAPAĞI TASARIMLARINDA RENK KULLANIMININ CİNSİYET ODAĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Ambalaj tasarımı; gelişen teknolojiye ve tüketicinin beklentilerine göre biçimlenen, ekonomi ve pazarlama alanlarının temelini oluşturan, grafik tasarım dallarından biridir ve birçok farklı ögenin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Ambalaj tasarımının işlevi ürünü sadece görünür kılmak değil, aynı zamanda ürünü dış etkenlere karşı korumak ve uzun süre saklayabilmektir. Kullanılan malzemenin dokusu, rengi ve diğer özellikleri tüketicinin ürünü tercih etmesi amacı ile bir araya getirilmektedir. Fakat asıl dikkat edilmesi gereken nokta, tercih sırasında tüketicinin bulunduğu durum ve sahip olduğu özelliklerdir. Araştırmada ambalaj kavramı, kitabın sayfalarını koruması ve satışı için ürünü cazip kılması unsurları göz önünde bulundurularak kitap kapağı odağında değerlendirilmiştir. Bununla birlikte kitap kapağını ilgi çekici kılmak için kullanılan özelliklerden sadece biri olan renk kavramı ile toplumsal kimlik arasındaki bağ irdelenmiştir, erkek ile kadın tüketicilerin tükettikleri ürünleri hangi özelliklerinden etkilenerek seçtikleri ve toplum tarafından cinsiyet bağlamında kategorize edilen renklerin kitap kapağı tasarımlarında kullanılması sonucu ortaya çıkan etkileşim araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kitap kapağı tasarımı, ambalaj tasarımı, renk, grafik tasarım, cinsiyet