Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 46  2020/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Zuhal BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1587860030 RENK TEORİLERİNİN YANSIMALARI VE RESİM SANATI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Resim sanatı, çizgi, renk, leke, doku ve noktayı kapsayan geniş yapı unsurlarıyla birlikte, ifade aracı olarak, çağlar boyu insanlığın ortak sanat dilini oluşturmaktadır. Renk, resim sanatının önemli bir yardımcı elemanı ve unsuru olarak literatüre girmiştir. Renkli ve renksiz tüm çalışmalar, doğanın insanoğluna gösterdiği maddesel dönüşümün temel niteliklerini yansıtmaktadır. Kimi sanatçılar, rengi kompozisyonlarının ana unsuru olarak ele alırken, kimi sanatçılar, sadece yardımcı bir eleman olarak rengi kullanmakta, ifade dilini bu temel üzerine oluşturmaktadır.
Renk kuramları, yalnızca resim sanatına temel teşkil etmemiş, aynı zamanda bilimsel çalışmalar ile farklı sanat-tasarım alanlarına katkıda bulunmuştur. Pisagor’dan günümüze kadar pek çok sanat ve bilim insanı tarafından ortaya koyulan renk teorileri, günümüz sanat eğitiminde ve renk öğretiminde kullanılmaktadır. Bu makale, rengin temel yapısıyla birlikte, farklı disiplinlerdeki kullanımı ve resim sanatı açısından niteliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Renk, renk teorileri, renk çemeri, resim sanatı