Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Sayı 8, Sayı 52  2020/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Serhat SOYŞEKERCİ

NO Makale Adı
1585227301 SULTAN II. MAHMUD’UN ÖLÜMÜ HAKKINDA İKİ İRONİ

Bu makalenin ilgi odağı Osmanlı hanedanı Sultan II. Mahmud’un ölümüdür. Makalenin ilgi odağını çerçeveleyen ortamı ise II. Mahmud’un ölümüne dair iki ironi oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi, sultanın toplumsal anlamda yaygın bir düşünceye sahip ve bir fakirlik hastalığı şeklinde kabul gören veremden ölmesi; ikincisi, ölümünden sonra türbesinin yanıbaşındaki sokağa Yeniçeriler Caddesi adı verilmesidir. Makale, hanedanın ölümüne dair bu iki olay ve olgu etrafında dönen tartışmayı konu alırken, bir yandan verem hastalığını ve bu hastalığın edebî üslûp zenginliğini, diğer yandan yeniçerilerin saray ve iktidar arasındaki intikam ilişkisini irdelemektedir.

Anahtar Kelimeler: II. Mahmud, verem, iktidar, intikam, ölüm