Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 46  2020/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hüdaverdi BİRCAN, Gülay DEMİR, Fadime GÜVENDİ

NO Makale Adı
1584433580 TOPSIS VE VIKOR YÖNTEMLERİYLE İKİNCİ DİL SEÇİMİ

Karar verme, belli bir sorunun çözümüne ulaşmak için olası alternatifler arasından seçim yapmaktır. Çok kriterli karar verme yöntemleri ise birtakım karar kriterleri açısından bir dizi alternatifin değerlendirilmesiyle ilgilidir ve muhtemel seçeneklerin seçiminde önerilmiştir. Bu yöntemler farklı alternatifleri olan karmaşık problemleri analiz etmek ve karar vericilere yol göstermek amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak akademisyenlerin ikinci dil seçimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan 21 öğretim üyesi ve Eğitim Fakültesinde görev yapan 24 doktor öğretim üyesi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak karar matrisi oluşturulmuştur. Kriterler arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve kriterlerin ağırlıklandırılmasında 1-9 ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada alternatif olarak yer alan dillerin seçiminde TOPSIS ve VIKOR yöntemleri uygulanmıştır. Bu yöntemler alternatifleri sıralamada kullanılan güncel teknikler olduğu için tercih edilmiştir. Her iki yöntemin sonucunda ilk sırada yer alan Fransızca dili ikinci dil olarak akademisyenler tarafından tercih edilmiştir. Arapça dili her iki yöntemde de tercih edilen en son dil olarak yer almıştır. Tercih edilen diğer diller yöntemlere göre farklı sıralamalarda bulunmaktadır. Fransızca dilinin en çok tercih edilen dil olmasının, yabancı yayın okuyabilme kriterinden kaynaklandığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Karar verme, TOPSIS, VIKOR