Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 45  2020/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülbin ÖZKAN, Ünsal UMDU TOPSAKAL

NO Makale Adı
1583834349 FEN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK BİR STEAM ETKİNLİĞİ

STEAM eğitiminde fen, matematik, mühendislik, sanat ve teknoloji alanları tek tek öğretilmek yerine birbirine entegre edilerek bütüncül bir şekilde öğretilir. Ancak, öğrencilerin fen derslerindeki kavram, ilke ve olaylara ilişkin öğrenmelerin gerçekleşmesine yardımcı olan STEAM etkinliklerinin hazırlanması oldukça zor bir süreçtir. Bu çalışmada öğrenme-öğretme sürecinde yararlanılabilecek örnek olarak hazırlanmış bir STEAM etkinliğine yer verilmiştir. Etkinliğin tüm basamakları gerekli açıklamalar yapılarak sunulmuştur. Hazırlanan etkinlik, 37 katılımcıdan oluşan ortaokul yedinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında öğretimin etkililiğini belirlemek amacıyla üç adet açık uçlu sorudan oluşan bir soru formu uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, geliştirilen etkinliğin öğrencilerin enerjinin korunumu konusunu öğrenmesinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca etkinlik sonucunda tüm gruplar bir tasarım ortaya koymuşlardır. Bu nedenle öğrencilerin yanılgılarının yoğun olduğu enerjinin korunumu konusunda hazırlanan bu etkinliğin öğrencilerde anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirebilecek faydalı bir ders etkinliği olacağı düşünülmektedir. Ayrıca kalabalık sınıflarda rahatça uygulanabilecek pratik bir öğretim tasarımı olarak da kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: STEM, STEAM, etkinlik, enerji, ortaokul öğrencileri