Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 46  2020/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatma Nur BAŞARAN, Esra BEKİROĞLU

NO Makale Adı
1583488569 ISIRGAN BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN LİFLERLE ÜRETİLEN RİNG VE OPEN-END İPLİKLERİN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİ

Isırgan otu yüzyıllardır bitkisel ilaç ve yiyecek olarak tüketilmiştir. Bunun yanında geçmişte pek çok ülkede elyaf kaynağı olarak kullanıldığı bilinse de daha sonra çeşitli nedenlerle üretimi yok denecek kadar azalmıştır. Günümüzde ise tekstil sektöründe doğal lif ve ekolojik ürün geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Isırgan bitkisinden lif elde etme yöntemleri çeşitli ülkelerde araştırılırken, ülkemizde bu tür çalışmalara pek rastlanmamakta, kendiliğinden yetişen ısırgan bitkisinin bu konudaki eksikliği giderme açısından değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde bolca bulunabilen ısırgan otu, masrafsızdır ve zengin bir doğal lif kaynağıdır. Bu düşünceden yola çıkılarak planlanan bu çalışmada toplanan ısırgan bitkisinin cinsi laboratuvar ortamında belirlenmiş; hasattan, ring ve open-end iplik üretimine kadar izlenen tüm aşamalar deneysel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Farklı oranlarda pamuk lifi ile harmanlanan, open-end ve ring iplik olarak iki farklı şekilde elde edilen ipliklerin numaraları belirlenmiş ve mukavemet testleri yapılmıştır. Ring ipliği ile örme kumaş denemesi yapılmış; numune çalışmanın dokuma kumaşlara göre daha yumuşak ve elastikiyetinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Isırgan oranı arttıkça mukavemet değerinin diğer bitkisel liflere göre azaldığı görülmekle birlikte, medikal özelliklerinden dolayı yumuşak ve esnek bir yüzeye sahip kumaş elde edildiği takdirde, özellikle sağlık ve spor alanlarında değerlendirileceği, dolayısıyla nihai olarak iplik üretim performansı için yüksek oranda mukavemet gerektirmeyen bandaj vb. gibi alanlarda kullanımının uygun olacağı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Urtica dioica L., ısırgan, mukavemet, iplik