Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 48  2020/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Utku ŞENDURUR

NO Makale Adı
1583223722 MUHASEBE EĞİTİMİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENME VE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesiyle beraber eğitim sistemi de kendini yenilemeye ve teknolojideki bu gelişmelere ayak uydurmaya ihtiyaç duymuştur. Eğitim alanında yeni bir yaklaşım olan Ters Yüz Edilmiş Öğrenme modeli teknolojiden yararlanarak öğrencilere, derslerin teorik kısmını videolardan bireysel olarak öğrenip, derse hazırlıklı gelme imkanı vermektedir. İyi bir muhasebe eğitimi için, derslerde bol bol uygulama yapıp, örnek olaylar çözülmesi gerekir. Bu nedenle Ters Yüz Edilmiş Öğrenme modeli, muhasebe eğitimine çok uygun bir yaklaşım olarak görülmektedir. Çalışmada Ters Yüz Edilmiş Öğrenme modelinin muhasebe eğitiminde kullanılabilip kullanılamayacağını ve konu ile ilgili öğrenci bakış açılarını araştırmak amacı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde muhasebe eğitimi alan toplam 136 öğrenciye bir anket uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğrenciler, Ters Yüz Edilmiş öğrenme modelinin derse olan ilgiyi arttıracağını, dersi öğrenmeyi kolaylaştıracağını, sınıf arkadaşları ve eğitici ile olan iletişimi arttıracağını, derse aktif katılımı ve motivasyonlarını arttıracağını bildirmişler; öğrencilerin büyük bir bölümü de bu modelle oluşturulan Ters Yüz Edilmiş Sınıflarda muhasebe eğitimi almayı istediklerini söylemişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Ters yüz edilmiş öğrenme, anket, öğrenci görüşleri