Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 45  2020/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emine Nur YILMAZ, Nihat ŞİRİN

NO Makale Adı
1582325982 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI

Sanat eğitimi ülkemizde ve dünyada, üzerinde halâ tartışılan bir kavramdır. Sanat eğitimi; algılama, düşünme, görme, işitme ve uygulamadaki bütünleşmeyi sağlayan gücüyle genel eğitimin bir parçasıdır. Sanat eğitimi ile öğrencinin gören, düşünen, analiz yapabilen, iletişim kurabilen bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bunun için okul programlarında gerekli ölçüde yer verilmelidir. Sanat eğitimi okul öncesi dönemden başlayıp ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğrenime kadar devam eden bir süreci kapsayabilmektedir. Türkiye’de ilköğretim resim-iş dersleri pek çok nedenle sorunların yaşandığı bir alandır. Görsel sanatlar dersleri yıllar boyunca inişli, çıkışlı bir grafik çizmiştir. Günümüzde; yetkililerin, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerin görsel sanatlar dersine ilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bunun altında çok farklı nedenlerin yattığı söylenebilir. Genel eğitim politikasına bağlı olarak, öğretim programından, yöneticilerden, öğretmenlerden, okulların fiziki yapılarından kaynaklanan bu sorunlar sanat eğitimini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan bu çalışma ile sanat eğitiminin genel sorunları ele alınmış ve sanat eğitiminin durumu, yapılan anket çalışması ile tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sanat, sanat eğitimi, eğitim politikası