Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 49  2020/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1581078665 NEOKLASİSİZMİN SANATA BAKIŞ AÇISI VE DAVİD

Neoklasisizm klasisizmin bir devamı gibi görünse de neoklasisizmin sahip olduğu içerik yani felsefi düşünce tamamen farklıdır. Bu farklılık çok somut biçimde görülebilir. Ama bu farklılık klasisizmle arasında büyük bir uçurum oluşturmaz. Neoklasisizm Yunan antikitesinden çok Roma İmparatorluğu ideallerini yansıtır. Bu idealler ve kavramlar Fransız İhtilalinin getirdiği kavramlarla daha da zenginleştirilerek sunulmuştur.
Aydınlanmanın bir çocuğu olan neoklasisizm rasyonalizme ve bilime olan inancı ile kendini var eder. Bunun yanında da o dönemi kadar adı duyulmamış ya da içi doldurulmamış kavramlar neoklasisizm ile anlam kazanır. Neoklasisizmin en önemi sanatçısı olan David tarafından bir filozof titizliği ile gündeme getirilmiş ve içten inanılmış olan erdem, vatanseverlik, özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi kavramlar yoğunlukla işlenmiştir. Bunun yanında ihtilalin büyük uğraş, gözyaşı, emek sonrasında oluşturduğu cumhuriyet düşüncesi ve adalet kavramı neoklasisizm ile birlikte sanatta yerini aldı. Bilime olan aşırı İnanç neoklasisizmin en önemli dayanaklarını oluşturdu. Yüzyıllar boyunca devam eden akademinin taviz vermez anlayışı düşünsel açıdan değişmiş neoklasisizmle birlikte birçok kavram konu olarak sanata girmiş oldu.

Anahtar Kelimeler: Neoklasisizm, sanat, İdealizm