Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 45  2020/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Birsen ÇEKEN

NO Makale Adı
1580029310 KORUNMAYA MUHTAÇ KİMSESİZ ÇOCUKLAR VE HAYALLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar problemi, bireysel değil toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Her çocuğun sağlıklı bir ortamda yaşama ve eğitim görme hakkı vardır. Bu haklardan öncelikli olarak aile sorumludur. Korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar; ailesi olmayan, anne ve babasını kaybetmiş veya ekonomik, psikolojik gibi herhangi bir nedenle ailesinden ayrılmak zorunda kalan çocuklardır. Bu çocukların yaşamlarında aksaklıkların ve eksikliklerin oluşmaması için gerekli önlemleri almak devlet sorumluluğundadır. Çocukların bakımı, korunması ve geleceğe sağlıklı bir biçimde hazırlanması görevini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu üstlenmektedir. Aile ortamında büyümeyen çocukların sosyal hayatlarında eksikliklerin olduğu, sosyal ilişkilerinin zayıfladığı ve kendilerini dışlanmış ve yalnız hissettikleri sorunu görülmektedir. Bunun sonucunda kendini yalnız hisseden çocuklar içlerine kapanarak kendi dünyalarını oluştururlar veya kendileri gibi kimsesiz çocuklarla gruplaşırlar. Betimsel tarama yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada 5 sosyal medya reklamı tasarlanarak, geniş bir kitleye korunmaya muhtaç çocukların hissettiklerini ve beklentilerini duyurabilme hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aile, çocuk, korunmaya muhtaç kimsesiz çocuk, sosyal medya