Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 45  2020/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emre ŞEN, Birsen KÜPELİ

NO Makale Adı
1578740351 EVRENSEL SOKAK ÇOCUK OYUNLARI: PİETER BRUEGEL’İN “ÇOCUKLARIN OYUNLARI” ESERİ ÜZERİNE

“Çocuk Oyunları”, 16. yüzyıl Hollanda’sının gündelik hayatından seçilip Pieter Bruegel’in fırçası ile ölümsüzleştirilen masal tadında bir resimdir. Resim sanatında çocuk teması esas alındığında akla ilk gelen isim, hiç kuşkusuz Bruegel’dir. Bu çalışma sunduğu oyun çeşitliliği ve bu oyunların tamamını aynı sahne içinde toplaması ve çağının kültürünü yansıtması yönüyle oldukça önemli bir eserdir. Yapıtın çarpıcı güzelliği ve özgünlüğü doğal düzenin çocukların oyunlarında yeniden anlatılmasıdır. Sanatçı düzen ve hiyerarşiyi kendi bakış açısıyla resmetmiştir. Halkın günlük yaşantısını ve günümüze kadar gelen evrensel çocuk oyunlarını tiyatral bir dille anlatması, sunduğu oyun çeşitliliği, bu oyunların tamamını aynı sahne içinde toplaması yönüyle izleyicisini içine çeken bu yapıtta, gelenekler Bruegel’in dehasıyla birleşince resim sanatına bir şaheser daha eklenmiştir. Bu çalışmada yapıt üzerindeki elemanlar ve sembollerden yararlanılarak, dönem yaşamı ve resme konu olan günlük yaşam unsurları incelenmiş, kıyafetler, kullanılan aksesuarlar, mekanlar gibi unsurlardan yorumlamalar yapılmıştır. Bruegel’in yaşadığı dönemin sosyoekonomik yapısı da göz ardı edilmeden yapıt çözümlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Evrensel, gelenek, Bruegel, Çocuk Oyunları, resim