Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 44  2020/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yaşar ARLI

NO Makale Adı
1577953741 KAYSERİ MÜZESİ’NDE BULUNAN YAYIMLANMIŞ BİR ERKEK PORTRESİNİN YENİDEN YORUMLANMASI

Roma İmparatorluk dönemi portre sanatındaki en zor soru bir eserin resmi mi yoksa özel bir portre mi sorularıyla birlikte tarihlendirilmesidir. Özel bir şahıs vasıtasıyla müzeye kazandırılan erkek başındaki tartışma tam da bu doğrultudadır. Buluntu yeri ve yapı bağlantısı bilinmeyen Kayseri eserini yalnızca saç stili ve fizyonomik özelliklerinden yola çıkarak tarihlendirmek her ne kadar zor olsa da S. Sağlan’ın ileri sürdüğü dönem de mümkün değildir. Saç stilinden dolayı Traian dönemine tarihlendirilmek istenen Kayseri eseri, çalışmamda kronolojik sırasıyla Traian’ın dört portre tipiyle de karşılaştırılmış ve ne için bu döneme verilemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca “veristik/gerçekçi ifadenin Roma İmparatorluk dönemi içerisinde Vespasian’dan başlayarak MS 2. yüzyılın içlerine kadar devam ettiği” cümlesi de yorumlanmış ve bu tarihsel süreç bir bütünlük kapsamında değerlendirilmiştir. Roma İmparatorluk dönemindeki gerçek anlamdaki realizmin Flaviuslar Hanedanlığı’nın ilk imparatoru ile başladığı tarafımca da desteklenmiş; ancak buradaki realizmin, Roma Cumhuriyet dönemindeki veristik ifadeyle aynı olmadığı örnekleriyle de açıklanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kayseri, Erkek, Portre, Traian dönemi.