Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 43  2019/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emre ŞEN, Fatma GÜRPINAR

NO Makale Adı
1577953656 FARKLI KÜLTÜRLERDE GÜNEŞ SEMBOLÜ

Bu makale sembol olarak Güneş’in tarihsel ve kültürel temellerine işaret ederek günümüzde yer alan pek çok davranış ve inancı anlamlandırmak üzere araştırılmıştır. İnsanın iletişim aracı olarak yazıdan önce anlatım aracı resim olmuştur. Her toplumun kendine ait gelişmişlik düzeyine uygun bir kültürü vardır. Kültür gelişmeye açık dinamik yapısı ile başka kültürlerle de etkileşimini zorunlu kılmaktadır. Sanatçı her dönem nesneden yola çıkıp, onu doğal biçimiyle tanıyıp araştırmıştır. Biçimlerini ve anlamlarını soyutlamayı geometrik biçimlerden yola çıkarak çalışmıştır. Birbirinden bağımsız toplumlarda gelişen totemlerde bile aynı anlamı veren semboller gözükmektedir. Dolaylı yoldan anlatılan bir şeyi sembol ile anlatmak soyut biçimlere yönelmeyi gerektirir. Daire formu güneşi anlatıyorken bir yandan geometri, astroloji ve inanç dünyası alanı içinde yer almaktadır. Ritüellerin ortaya çıkmasında ilk insanların yaşadığı korku, büyü ve inanç etkili olmuştur. Doğadan yola çıkarak ilk gerçekçi çizimler, güneş, ağaç, hayvan gibi sembollerin temelini oluşturmuştur. Bir topluluk için bulunduğu coğrafya da hayvan, bitki örtüsü, taş vb. yapılan savaşlar, tapınmalar, nesneler, inançlar ve mitler topluluğun kültürünü oluşturan pek çok etmenlerden bazılarıdır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Sembol, Nesne, Güneş