Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 43  2019/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nurcan ASLAN

NO Makale Adı
1577951902 MISIR PASTASI TEKNİĞİNDE SERAMİK TAKI UYGULAMALAR

Araştırmanın genel amacı mısır pastası tekniği ile seramik takı uygulamalar yapmaktır. Günümüz teknolojisi ile değişen sanat anlayışı ile birlikte farklı malzemelerin kullanılması seramik sanatını da etkilemiştir. Araştırma amacı doğrultusunda takı üretimi yapan seramik sanatçıların farklı çamur, sır, farklı pişirim teknikleri, şekillendirme yöntemleri, dekor uygulamaları kullanarak takı ürettikleri gözlemlenmiştir. Fakat mısır pastası tekniği ile takı yapımının pek fazla tercih edilmediği görülmüştür ve bu araştırma kapsamında mısır pastası tekniği kuru sementasyon yöntemi ile ilgili deneysel uygulamalar yapılmıştır. Elde edilen olumlu reçete sonucu; takı uygulamalar farklı metallerle birleştirilerek takı objeleri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Takı, Mısır pastası