Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 42  2019/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emre ŞEN, Fatma GÜRPINAR

NO Makale Adı
1577568497 TÜRK RESİM SANATINDA KADIN İMGESİ

Resim sanatında kadın bedeni, sanat tarihinin başlıca konusundan biridir. Günümüz resim anlayışına gelene kadar figür, akademik olarak etüt edilmiş ve estetik kaygı gütmenin ötesine geçmemiştir. Erken dönem Türk resimlerinde figürler daha çok dönemin kültürünü yansıtmaktadır. Dönemin dini ve siyasi yapısının etkisiyle çıplaklık sanat objesi olarak görülmekten ziyade günah olarak değerlendirilmiştir. Dünya sanat tarihinde, çıplak akademik alanda ustalık belirtisi olarak yerini almıştır. Türk resim sanatına bakıldığında kadın figür’ünün bazen çağın ideolojilerine, bazen estetik bir kaygıya gönderme yaptığı görülür. Bu makalede Türk resim sanatında kadın imgesinin görünümleri, Osman Hamdi, Hasan Rıza, Halil Paşa, Şehzade Abdülmecit, Müfide Kadri, Tevfik Fikret, Mihri Müşfik, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Vecih Bereketoğlu, Nurullah Berk, Nuri İyem, Neşet Günal ve Mehmet Başbuğ'un resimlerinden örnekler verilerek ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler: Sanat, Resim, Kültür, Figür, Kadın