Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 40  2019/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Eren GÜLLÜ

NO Makale Adı
1577317140 AHMED ADNAN SAYGUN’UN VİYOLONSEL İÇİN BESTELEDİĞİ PARTİTA VE VİYOLONSEL SONATI

1960’ların sonu 1970’li yılların başında Ahmed Adnan Saygun’un birçok eserinin ilk temsillerini gerçekleştiren ünlü Azeri asıllı şef Niyazi Takizade Batılı gazetecilere şöyle der: "İnanın, birçok Avrupa ülkesinde A. Adnan Saygun gibi bir besteci yok”. A. Adnan Saygun Paris’te eğitim alarak genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bestecilerinden olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti için “20.yüzyıl Türk Klasik Müziği” fikrini geliştirmiş, bunun için kurulan komisyonun başına da A. Adnan Saygun’u getirtmiştir. Büyük Senfoni Orkestrası için yazmış olduğu “Divertissemente”, Paris ve Varşova’da ilk kez seslendirilmiş, böylelikle Türk Klasik müzik dünyası için birçok ilk A. Adnan Saygun ile yaşanmıştır.1934 yılında Atatürk’ün siparişi ile Saygun ilk Türk Operası Özsoy’u bestelemiştir. Özsoy operasında ilk kez Türk motifleri yeni armonilerle zenginleştirilerek kullanılmıştır. Saygun’un 20. yüzyılın önemli besteci ve etnograflarından Bela Bartok ile Türkiye’nin farklı yerlerine yaptığı gezi çalışmaları Türk müziğine çok büyük katkılar sağlamış, Bartok ile olan dostluk Saygun’un çalışmalarına olumlu yansımıştır. Saygun’un viyolonsel edebiyatına kazandırdığı üç büyük eser “Viyolonsel ve piyano için sonat” (op.12), “Solo viyolonsel için partita” (op.31) ve “Viyolonsel konçertosu “(op.74), içerisinde çok özel bir ritim anlayışı ve etnik Türk motifleri barındırmaktadır. Eserleri genellikle Almanya ve Amerika’da basılmıştır. Saygun’un viyolonsel eserleri üzerine incelemelere sık rastlanılamamaktadır. Bu nedenle ilgilenenlere kaynak olabilmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Saygun, Viyolonsel, Sonat, Partita, Solo