Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 43  2019/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çiğdem Doğan ÖZCAN

NO Makale Adı
1577084146 FRANCİS BACON: ÇARMIHA GERİLİŞ İÇİN ÜÇ ÇALIŞMA (1962)

Bu araştırma 20. yüzyılın önemli sanatçılarından Francis Bacon’ın sanat ve hayat arasında nasıl bir bağ kurduğu ve bunun yanı sıra içerisinde bulunduğu bazı çevresel ve sosyal dinamiklerin sanatçının eserleri üzerinde nasıl bir etki oluşturduğuyla ilgilidir. Bu anlamda sanatçının 1962 yılında yapmış olduğu “Çarmıha Geriliş İçin Üç Çalışma” adlı eseri analiz edilerek bir bağlam oluşturulmuştur. Bu bağlamı kurarken veya bir sanatçı üzerine incelemede bulunurken yaşadığı dönemin izlerini takip etmek önemlidir. Francis Bacon, iç dünyasını ve dönemin içinde bulunduğu karmaşayı çalışmalarına yansıtan bir sanatçıdır. Sanatçı, genellikle Dışavurum akımı ile anılsa da çalışmalarında birçok akımın izlerini bulmak mümkündür. Bu makale sanatçının Çarmıha Geriliş temasına sahip eserlerinden yola çıkarak, sanat serüvenini ve yaşadığı dönemi anlamaya yönelik bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Francis Bacon, sanat, çarmıha geriliş, triptik