Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 44  2020/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Figen GİRGİN

NO Makale Adı
1576837099 SANATTA YATAK: SADECE BİR EŞYA DEĞİL

Yatak, genel anlamıyla üzerine veya içine yatılan bir eşyadır. Ama insanla bütünleştiği, etkileşime girdiği andan itibaren birçoğu gibi artık yalnızca bir eşya değildir. Ancak onu diğerlerinden ayıran şey; insanın hem dışsal hem içsel değişiminin en büyük tanıklarından biri olmasıdır. Bir kişinin samimi olarak kendi olabildiği ya da mahremiyet alanına ait, kısacası kişisellikle yüklü ve özel olan yatak öğesi, yüzyıllar boyunca sanata da hizmet etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Geçmişten günümüze sanatçıları cezp etmesinin altında yatan sebep belki de onun bu denli kişisellikle yüklü olmasıdır. Doğum ile başlayıp ölüm ile sonuçlanan ve arada geçen yaşamda insanın en çok kendi olduğu deneyimlerini yansıtan bu öğe; estetik açıdan üzerindeki kıvrım kıvrım kumaşları, yumuşacık yastıkları ve bir bedenin en güzel taşıyıcısı iken; kavramsal boyutunda, kişinin duygusal, ruhsal geçişlerinin yaşandığı bir alt anlama da sahiptir. Betimsel tarama modelli olan bu araştırmada; geçmişten günümüze sanatta bu denli kendine yer edinmiş bir objenin nasıl farklı anlamlara büründüğü, insanın eşya ile kurduğu bağ ve bu bağın sanata yansımalarının nasıl olduğu sorularına yanıt aranmıştır.

Anahtar Kelimeler: yatak, sanatta yatak, çağdaş sanat, eşya