Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 43  2019/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayla BİRİNCİ, T. Emre FEYZOĞLU

NO Makale Adı
1576227177 KAPADOKYA BÖLGESİ KİLİSELERİNDEKİ FRESKLERİN SERAMİK YÜZEYLERDE YORUMU

İnsanlar tarih boyunca yaşam şartlarına göre bir düzen kurmuş ve bu şartlar doğrultusunda da yaşam alanları oluşturmuşlardır. Varoluşundan bu yana hep bir anlatım çabası içerisinde olan insan; ifade etme biçimini yazının olmadığı zamanlarda resim yaparak gerçekleştirmiştir. Yaşam alanları, bizlere geçmişten günümüze önemli ipuçları göstermektedir. Bu ipuçlarının belki de en yol gösterici olanı fresklerdir. Çünkü fresklerle beraber anlatılmak istenen hikayeler dönemlerin hemen hemen tüm özelliklerini göstermektedir. Dolayısıyla resim geçmişten bu yana en iyi ifade araçlarından bir tanesi olmuştur. Kapadokya Bölgesi kilise fresklerindeki sahnelerde kullanılan anlatımlar da fresklerin anlatım gücünü gösteren en önemli örneklerindendir. Kapadokya Bölgesi coğrafi konumu açısından inanç sistemiyle iç içe olan bir alan olma özelliğine sahip olmuştur. Fresk zaman içerisindeki anlatım süreci ile çağdaş sanatta da yerini almıştır. Çağdaşlaşma sürecindeki anlatım biçimleri, konuları farklı olarak ele alış şekli ile kendini göstermiştir. Bu çalışmada, farklı disiplinler tarafından da ele alınan fresk tekniği bölgedeki kilise sahnelerindeki anlatımlarla seramik yüzeylerde incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Kapadokya, Kilise Freskleri, fresk, seramik, transfer