Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 42  2019/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kezban SÖNMEZ, İlay UYSAL

NO Makale Adı
1575752718 ART DECO STİLİNİN TEKSTİL TASARIMLARINA YANSIMALARI

1920’li yıllarda ortaya çıkan ve 1940’lı yılların ortalarına kadar Avrupa ve Amerika’da etkili olan Art Deco stili özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında dünyanın birçok yerine yayılmış olan bir üsluptur. İsmini 1925 yılında Fransa’da düzenlenen Exposition Internationale Des Arts Décoratifs at Industries Moderns (Uluslararası Modern Dekoratif ve Endüstriyel Sanatlar Sergisi) sergisinden almıştır. Art Deco stili, başta Art Nouveau olmak üzere birçok sanat akımından izler taşımaktadır. Ayrıca Antik Mısır, Aztek ve Meksika kültürlerinden de esinlenen bu stil; mimari, iç mimari, mobilya, güzel sanatlar, tekstil ve moda alanlarında etkili olmuştur.Konusu “Art Deco Stilinin Tekstil Tasarımlarına Yansımaları” olarak belirlenen çalışmada; Art Deco tekstillerinin özelliklerinin belirlenmesi ve günümüz iç mekân tekstil tasarımlarına yansımalarının ortaya konması amaçlanmıştır. Daha önceki çalışmalarda iç mekân tekstillerine yönelik tasarım önerilerinin bulunmaması konuyu önemli kılmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kavramsal çerçeve için konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, daha sonraki süreçte, Art Deco sanat akımında en sık kullanılan motiflerden ve ABD’nin Miami şehrinde yer alan mimari yapılardan esinlenilerek, yedi adet döşemelik kumaş tasarımı yapılmış ve çalışmada bu tasarımlara da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Art Deco, Tasarım, Tekstil