Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 7, Sayı 42  2019/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülcan BAŞAR, Erol Murat YILDIZ

NO Makale Adı
1575584652 TARİH ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE MODERN DÜNYA VE ÇAĞDAŞ RESİM

Yazının bulunmasından önce ve yazının bulunmasından sonra diye ikiye ayrılan insanlık tarihi boyunca insanlar için olduğu kadar tüm canlılar ve dünya için önemli mihenk taşları bulunmaktadır. İnsanların zamanla bulduğu, keşfettiği şeylerin sonuçları tüm Dünya’yı ve üzerindeki tüm canlı, cansız varlıkları etkileyecek sonuçlar doğurmuştur. İlk insanlardan günümüze kadar ulaşan ve günümüz medeniyetlerinden de geleceğe ulaşacak olan en önemli değerler kültür varlıklarıdır. Sanat bu kültür varlıkları içerisinde evrensel dile sahip olan yegâne bir dile sahiptir. Bu çalışma ile tarih öncesi devirlerden sırası ile günümüze kadar uzanan tarih dönemleri ve bu dönemlerden elde edilen sanat eseri değeri taşıyan objeler ele alınmıştır. Çalışmanın ana temasını evrensel dile sahip sanat eserlerinin kültürel aktarım ve miras yolu ile günümüze ulaşan etkileri ve çağdaş resim sanatı ile bağlantıları oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Resim, Çağdaş Sanat, Modern Sanat, Uygarlık Tarihi